Life science

Badanie interakcji białko/DNA/lek, monitorowanie w czasie rzeczywistym ekspresji genów, opracowywanie nowych, skutecznych leków

więcej

Pomiary Elektrochemiczne

Analiza w czasie rzeczywistym takich procesów jak woltamperometria stripingowa, elektropolimeryzacja, redukcja czy utlenianie.

więcej

Analiza gazów i par chemicznych

Analiza procesów zachodzących na granicy ośrodków ciało stałe - gaz, wykrywanie toksycznych cząsteczek.

więcej

Ochrona środowiska, żywność

Wykrywanie śladów metali ciężkich w wodzie, analiza żywności pod kątem zawartości substancji szkodliwych, wykrywanie cząsteczek toksycznych w powietrzu.

więcej