Pomiary elektrochemiczne

Unikalne rozwiązanie autorstwa firmy Biosensing Instruments umożliwiające bezproblemową integrację  pomiarów elektrochemicznych z techniką SPR tzw EC-SPR.

 

Elektrochem

Sprawdź nasze moduły dedykowane do przeprowadzania eksperymentów elektrochemicznych EC-SPR:

- EC-DualFlow™ - moduł dostarczany opcjonalnie do wszystkich modeli analizatorów SPR

- EC-SPR - moduł dostarczany standardowo z analizatorami serii BI-2000

 

 

Nasze połączenie technik elektrochemii z SPR znajduje zastosowanie w bardzo wielu aplikacjach:

 

Anodowa woltamperometria stripingowa

Opracowane przez firmę Biosensing Instrument połączenie techniki SPR z anodową woltamperometrią stripingową jest niezwykle użytecznym narzędziem do wykrywania obecności metali ciężkich w ilościach śladowych. Metoda ta doskonale sprawdza się w badaniach przesiewowych analitów chemicznych i biologicznych oraz w monitoringu zanieczyszczeń wód gruntowych, gleby oraz w wielu innych badaniach zawiązanych z ochroną środowiska. Ponadto, przyrząd może również być wykorzystany w diagnostyce medycznej pod kątem wczesnego wykrywania zatruć metalami ciężkimi. 

 

Elektropolimeryzacja, osadzanie elektrolityczne i badania korozji

Systemy SPR firmy Biosensing Instrument dedykowane do pomiarów elektrochemicznych umożliwiają m.in. analizy ilościowe procesów galwanicznych takie jak np. określenie ilości metalu osadzonego na powierzchni detektora. Ponadto mogą służyć również do obserwacji procesów reorganizacji cienkich warstw organicznych, występujących w trakcie reakcji redox. W trakcie osadzania elektrolitycznego jonów metali na wykonanej ze złota powierzchni detektora, można wykonać jednoczesny pomiar kąta odbicia sygnału rezonansowego (SPR) oraz prądu elektrochemicznego. Pozwala to na identyfikację rodzaju oraz ilości osadzonych jonów. Kolejną, bardzo interesującą aplikacją, w której zastosowanie mają nasze systemy, jest elektropolimeryzacja. Używając trójelektrodowego systemu EC-SPR, można osadzać cienkie warstwy polimerowe na pokrytej złotem powierzchni detektora i jednocześnie monitorować cały proces w czasie rzeczywistym.

 

Kontrolowana adsorpcja molekularna, procesy przeniesienia ładunku

Badania z wykorzystaniem techniki EC-SPR mogą dostarczyć wielu istotnych informacji na temat kinetyki procesów przeniesienia ładunków w reakcjach elektrochemicznych jak również na temat adsorpcji i desorpcji cząsteczek na powierzchni elektrody w warunkach kontrolowanego potencjału. Przykładowo, niektóre białka mogą zostać zaadsorbowane na pokrytej złotem powierzchni detektora za pośrednictwem siły elektrostatycznej. Ich ilość nożna wyznaczyć i monitorować poprzez połączenie technik SPR i woltametri cyklicznej. Ponadto przyrządy Biosensing Instrument zapewniają wysoką czułość pomiarową, umożliwiającą obserwację zmian konformacyjnych białek spowodowanych transferem elektronów.