Analiza gazów i par chemicznych

Systemy SPR (Surface Plasmon Resonance) oferowane przez firmę Biosensing Instrument umożliwiają analizy gazów oraz par pod kątem zawartości określonych związków chemicznych np. toksyn.

 

Gas Sensor

Sprawdź nasze moduły dedykowane do analiz gazów i par:

- Gas SPR - moduł opcjonalny, kompatybilny ze wszystkimi analizatorami SPR produkowanymi przez Biosensing Instrument.

 

Dostarczane przez nas gazowe systemy SPR doskonale sprawdzają się w bardzo wielu zastosowaniach:

 

Badania podstawowe na granicy ośrodków ciało stałe-gaz

Systemy SPR oferowane przez Biosensing Instrument wyróżniają się bardzo dużą czułością pomiarową umożliwiającą detekcję nawet bardzo małych cząsteczek obecnych w fazie gazowej. Pokrywając, wykonaną ze złota, powierzchnię detektora  odpowiednim adsorbentem np. polimerem, uzyskuje się odpowiednik selektywnego czujnika wychwytującego jedynie cząsteczki reagujące z tym adsorbentem. Jeśli zatem poszukiwane molekuły znajdą się w gazie wstrzykniętym do komory analizatora, zostaną na jego powierzchni zaadsorbowane zmieniając tym samym współczynnik załamania światła i warunki rezonansu plazmonów powierzchniowych. Te parametry są z kolei miarą stężenia analitu w badanym gazie. Metoda doskonale nadaje się do badania oddziaływań pomiędzy zmodyfikowaną powierzchnią a specyficznymi cząsteczkami. 

 

Wykrywanie toksycznych molekuł

W ostatnim czasie znacznie wzrosła świadomość społeczeństw na temat zagrożeń związanych ze spalaniem paliw kopalnych i coraz częściej wykonywane są badania zawartości związków toksycznych w powietrzu, którym oddychamy. W związku z tym, że systemy SPR charakteryzują się bardzo dużą czułością pomiarową, dającą możliwość wykrywania nawet pojedynczych molekuł, wykorzystuje się je do opracowywania związków, które mogą posłużyć jako cienkie warstwy adsorpcyjne dla substancji niebezpiecznych  w nowoczesnych systemach detekcji.

 

Analizy chemiczne w medycynie

System SPR z powodzeniem można również wykorzystać w diagnostyce medycznej. Przy odpowiednio modyfikowanych podłożach detekcyjnych, urządzenia są w stanie wykrywać nawet śladowe ilości substancji odurzających lub toksycznych obecnych w wydychanym przez pacjenta powietrzu.