Life Science

Unikalne rozwiązania firmy Biosensing Instrument w zakresie pomiarów SPR (Surface Plasmon Resonance), pozwalają na wykonywanie analiz w ciągłym strumieniu przepływu zarówno cieczy jak i gazów.

 

Flow Injection

Sprawdź nasze moduły wstrzykiwania i regulacji przepływu dedykowane do badań biologicznych oraz medycznych:

- BI-DirectFlow™ - dostarczany standardowo z urządzeniami serii BI-4500  lub wyższej.

- Flow Injection - dostarczany z urządzeniami serii BI-2500

 

 

Rozwiązania firmy Biosensing Instrument w zakresie regulacji przepływu w połączeniu z wysokiej czułości urządzeniami pomiarowymi SPR, stanowią doskonałe narzędzia analizy znajdujące zastosowanie w szerokim spektrum badań biologicznych i medycznych:

 

Interakcje białko-białko, białko-DNA i białko-lek

Nasza technologia pomiarów SPR pozwala na zbieranie w czasie rzeczywistym informacji przydatnych do zrozumienia dynamiki oddziaływań zachodzących w procesach biologicznych, pomiędzy białkami oraz innymi biomolekułami. Technika ta, uzupełnia powszechnie stosowane metody badań proteomicznych, niezwykle istotnych w dziedzinach takich jak mikrobiologia i immunologia.

W czasie badań jeden z reagentów jest unieruchomiony na powierzchni detektora, natomiast drugi, rozpuszczony w roztworze, dostarczany jest w trakcie pomiaru. Urządzenie wykrywa, czy zachodzi jakakolwiek interakcja pomiędzy reagentami oraz mierzy ewentualny czas reakcji. Uzyskane informacje, są bardzo przydatne do określania funkcji badanych białek, oraz potencjalnych przyczyn zaburzeń funkcjonowania organizmu w przypadku mutacji prowadzących do dysfunkcji badanego białka.

Badania genetyczne (np. polimorfizm pojedynczego nukleotydu) i oddziaływania w układzie DNA-DNA

Technologia SPR opracowana przez firmę Biosensing Instruments zdobyła uznanie jako szybka, skuteczna oraz niewymagająca stosowania znaczników metoda badań genetycznych oraz oddziaływań DNA-DNA . Odpowiednia aktywowana powierzchnia chipa detektora może służyć do badań powinowactwa oraz pozwala na wykrywanie mutacji genów a także detekcję hybrydyzacji kwasów nukleinowych i wiele podobnych zastosowań. Moduł BI-DirectFlow™ - unikalny i opatentowany system wstrzykiwania próbki, zapewnia precyzyjne dawkowanie analitu z praktycznie zerową dyspersją. To z kolei przekłada się na dokładniejsze wyniki pomiarów kinetyki oddziaływań oraz powinowactwa.

 

Immunologia (np. oddziaływania ligand-receptor, przeciwciało-antygen)

Technika SPR stosowana w urządzeniach Biosensing Instrument, jest niezwykle pomocna przy wolnej od stosowania znaczników, obserwacji kinetyki oddziaływań w układach przeciwciało-antygen i ligand-receptor. Koncentracja oraz stopień oddziaływań analitu z ligandem może dostarczyć ważnych informacji na temat funkcjonalnych konsekwencji powstania oddziaływań, charakterystyki przeciwciał czy immunogenności. Przeciwciała są również przedmiotem wielu badań mających na celu lepsze poznanie procesów biologicznych i precyzyjniejsze wskazanie celów terapeutycznych. Technika SPR okazuje się być doskonałym narzędziem analitycznym, znajdującym zastosowanie w badaniach specyficznych oddziaływań międzycząsteczkowych, oraz do detekcji wielu typów biomolekuł. Przyrządy Biosensing Instrument zapewniają wysoką czułość gwarantującą osiągnięcie właściwych rezultatów.

 

Zmiany konformacyjne i rozpad białek

Zmiany konformacyjne w białkach oraz innych biomolekułach są zwykle niewielkie i bardzo szybkie, co czyni je niezwykle trudnymi do pomiaru i monitorowania. Urządzenia oferowane przez firmę Biosensing Instrument są w stanie wykrywać owe niewielkie zmiany w cząsteczkach związanych z podłożem detektora. Niewątpliwą zaletą jest możliwość ciągłego dawkowania roztworu z jednoczesną kontrolą poziomu pH. Pozwala to na określenie stężenia, dla którego następuje np. zmiana konformacji lub przyłączenie ligandu. Tego typu pomiary dostarczają wielu istotnych informacji na temat funkcji białek w procesach biologicznych.

 

Opracowywanie nowych leków

Technologia oferowana przez firmę Biosensing Instrument zapewnia możliwość uzyskiwania wysokiej jakości danych pomiarowych dotyczących kinetyki, powinowactwa oraz specyfiki oddziaływań międzycząsteczkowych - wszystkie te informacje są niezwykle istotne w procesie opracowywania nowych leków. Z powodu wysokiej czułości, niewielkiego zużycia badanych próbek oraz braku konieczności stosowania znaczników, nasze przyrządy są niezwykle przydatnymi narzędziami służącymi do analizy substancji stosowanych przy produkcji leków oraz ich powinowactwa z określanymi przez użytkownika molekułami.  Badania antygenów są również przydatne w analizie mechanizmów rozprzestrzeniania się choroby i tym samym dają szanse na opracowanie skutecznej terapii.

 

Więcej informacji

 

PDF Icon Application Note 101: Fast Kinetics of Conformational Changes in Proteins

PDF Icon Application Note 102: Electrochemical SPR: Redox-Induced Protein Conformational Changes

PDF Icon Application Note 105: Protein/Drug Interaction: Ferulic Acid and Bovine Serum Albumin

PDF Icon Application Note 106: Flow Injection-SPR: Sensitive and Sequence-Specific DNA Assays

PDF Icon Application Note 107: Binding Kinetics Analysis with SPR: Interaction between Bovine Serum Albumin (BSA) and Anti-BSA

PDF Icon Application Note 108: SPR as a Chromatographic Detector: Separation and Label-Free Detection of Biomolecules